Eğitimler & Seminerler » Başvuru Formu

İhracat Satış Kampı Programı
Program Türü : BelirtilmemişÜcretli mi? : Evet
Etkinlik Tarihi : 11.03.2019Toplam Süresi :

Bu formu kullanarak yukarıdaki program için başvuruda bulunabilirsiniz.
NOT: IP numaralarınız güvenliğiniz için kayıt altına alınmaktadır.


Adınız ve Soyadınız*
Çalıştığınız Firma/Kurum Adı*
E-Posta Adresiniz *
Cep Telefonunuz *
İş Telefonunuz*
Firmadaki Pozisyonunuz*
Firma Adresiniz*
Katılım Durumunuz*
 

KVKK Aydınlatma Metni

Elektronik veya fiziki ortamlardan toplanan kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantılara/seminerlere katılımınızın sağlanması, organizasyon ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile gelecek organizasyonlardan haberdar edilebilmeniz amacıyla işlenmekte ve bu amaçlarla sınırlı şekilde tedarikçilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md.5/1 kapsamında “açık rıza”; md.5/2 (f) bendi kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Odamızın “Kocaeli Sanayi Odası Fuariçi 41040 İzmir/Kocaeli” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kocaeli Sanayi Odası

Subscript out of range